Regulamin

Regulamin:

 1. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i twa do godz. 10.00 dnia następnego
 2. Opłatę za pobyt należy uregulować przed dniem przyjazdu
 3. Chata za Lasem (dalej także „Obiekt” lub „Dom”) zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  1. Nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
  2. Znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  3. Podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył obowiązujący Regulamin
  4. Zachowuje się agresywnie
 4. W przypadku braku opłaty za wynajęte miejsce noclegowe obiekt ma prawo do wypowiedzenia świadczenia usług w trybie natychmiastowym
 5. Zadatki oraz kwoty zapłacone za pobyt nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość wykorzystania wpłaconej sumy na pobyt w innym ustalonym wcześniej terminie, w przypadku dostępności miejsc
 6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty za niewykorzystane noclegi, chyba że Strony porozumieją się inaczej,
 7. Wszelkie usterki i braki w wyposażeniu prosimy zgłaszać właścicielowi w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń
 8. Zachowanie Klientów oraz osób trzecich nie może zakłócać spokoju sąsiadów. Organizowanie imprez w Domu jest zabronione. W przypadku naruszenia zasad regulaminu Obiekt zastrzega sobie prawo wezwania Policji i natychmiastowego wykwaterowania Gości je naruszających oraz obciążenia karą w wysokości 1000 PLN
 9. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 7.00.W tym czasie na obiekcie nie mogą przebywać osoby niezameldowane. Goście nieprzestrzegający tej zasady mogą zostać poproszeni o opuszczenie budynku
 10. W Domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. W przypadku złamania zakazu obiekt nałoży na Gości karę w wysokości 500 zł
 11. Palenie papierosów tylko poza Domem, w miejscu do tego wyznaczonym. Prosimy nie wyrzucać niedopałków w otoczeniu Domu ani do lasu. Takie zachowanie może skutkować zaprószeniem ognia
 12. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia domu tzn. dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu. Zakazuje się wynoszenia z domu znajdujących się w nim rzeczy
 13. Jeżeli w trakcie pobytu, z winy Gościa dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia domu, obiekt ma prawo egzekwować od Gościa pokrycia strat. W przypadku niedokonania przez Gościa zapłaty za wyrządzone szkody przed opuszczeniem budynku, Gość upoważnia obiekt do obciążenia jego karty kredytowej kwotą w wysokości kosztów usunięcia szkód
 14. Uprasza się o niepozostawianie jakiegokolwiek jedzenia na zewnątrz obiektu ani niewyrzucanie wokół resztek jedzenia czy innych odpadów spożywczych. Resztki jedzenia mogą zwabiać dzikie zwierzęta jak lisy i dziki z którymi spotkanie może być niebezpieczne
 15. Na terenie Chaty za Lasem zabronione jest rozpalanie ogniska i palenia grilla Do dyspozycji Gości jest grill elektryczny, do wykorzystania jedynie na tarasie obiektu. Prosimy ustawiać grill co najmniej 1m od elewacji budynku
 16. Prosimy o ostrożne korzystanie ze schodów, należy trzymać się poręczy. Powierzchnia schodów może być śliska szczególnie podczas korzystania bez kapci. Nie wolno po schodach zbiegać.

 Zwierzęta:

 1. Psiaki małe i średnie są zawsze mile widziane w obiekcie i mamy nadzieję, iż będą w nim szczęśliwe
 2. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psiaki odpowiada Gość
 3. Gość jest zobowiązany pilnować swojego pupila przez cały czas przebywania na terenie nieruchomości, teren może okazać się nie w 100% szczelnie ogrodzony, tak więc zwierzęta mogą uciec.
 4. Gość jest zobowiązany do sprzątania nieczystości po swoim zwierzaku na terenie posesji
 5. Zabrania się przebywania zwierząt na meblach i w łóżku, pamiętajmy, że kolejni goście mogą nie kochać zwierząt tak jak my
 6. Wychodząc z obiektu w przypadku pozostawiania zwierząt samych w obiekcie nakazuje się umieszczania ich klatce kennelowej. Pamiętajmy, że zwierzę pozostawione samo w nieznanym miejscu może narobić zniszczeń. Pojemnik, który zna wraz z własnym posłaniem zapewni mu komfort i poczucie bezpieczeństwa
 7. Prosimy aby zwierzęta zostawały na parterze domku, wchodzące psy po schodach ślizgają się, co prowadzi do dużych zniszczeń. Niestety materiał wykorzystany na schody drewniane okazał się zbyt miękki :-(. Tak więc psy nie mogą wchodzić na piętro. Prosimy by ich posłania przygotować na parterze.

Dzieci:

 1. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie
 2. Dzieci powinny być pod opieką opiekunów cały czas, na terenie nieruchomości i w najbliższym otoczeniu znajduje się wiele roślin, drzew oraz stawy i rów z wodą. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich rodzice/ opiekunowie
 3. Uprasza się, aby poinformować dzieci, iż na terenie nie wolno zrywać, niszczyć ani spożywać żadnych roślin. Fragmenty roślin znajdujących się na nieruchomości a nawet całe rośliny mogą mieć właściwości szkodliwe lub trujące

 Kominek:

 1. Kominek zainstalowany w domu nie służy do jego ogrzewania a jedynie stanowi element „atrakcji”
 2. Korzystanie z kominka możliwe jest tylko przez osoby dorosłe
 3. Korzystanie z kominka dopuszczalne jest tylko w obecności Gości, w przypadku opuszczania obiektu należy upewnić się, że ogień i żar w kominku zgasły
 4. Nie wolno wyrzucać żaru i resztek drewna z kominka do lasu wokół domku, do przechowywania tego jest specjalne metalowe wiadro z przykrywką znajdujące się na zewnątrz obiektu
 5. Nie wolno iść spać bez uprzedniego upewnienia się, iż ogień w kominku został zgaszony a pokój przewietrzony
 6. W obiekcie znajduję się czujnik detekcji tlenku węgla co nie zwalnia z odpowiedzialności Gości za odpowiednie wywietrzenie pomieszczeń
 7. Zapałki oraz wszelkie źródła ognia muszą być trzymane z dala od dzieci
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z kominka należy upewnić się, że przewód kominowy został otwarty i jest odpowiedni ciąg

Grill/ognisko

1. Przy korzystaniu z grilla/ogniska należy zachować szczególną ostrożność

2. Nie wolno wyrzucać czy pozostawiać w miejscu ogniska żadnych resztek jedzenia, nie tylko zwabiają one dziko żyjące zwierzęta ale mogą być niebezpieczne dla psów, które odwiedzają naszą Chatę

3. Po każdorazowym skorzystaniu z ogniska/grilla należy teren posprzątać zabierając wszystkie śmieci, talerze, tacki i resztki jedzenia

4. Po zakończeniu grilla/ogniska należy upewnić się że ogień zgasł, nie wolno wyrzucać żaru do lasu obok
Misa ogrodowa jest chowana na zimę. Prośba o poinformowanie przy rezerwacji, gdyby była chęć skorzystania z grilla/ogniska w okresie zimowym.

 Huśtawki:

1. Na terenie dostępna jest huśtawka dla dzieci. Jej maksymalne obciążenie to dwa razy 50kg
2. Zabawa dzieci na huśtawce dozwolona jest jedynie pod kontrolą dorosłych
3. W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów w działaniu huśtawki należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i powiadomić Właściciela obiektu
4. Druga znajdująca się na terenie huśtawka przeznaczona jest dla osób dorosłych, jej maksymalne obciążenie to 150 kg.
5. W domku znajdują się poduszki do huśtawki, które po skorzystaniu należy chować aby zmokły lub nie zawilgotniały podczas nocnych mgieł czy rosy.

Okiennice:

 1. Pozostają zabezpieczone w pozycji otwartej. Prosimy o niezamykanie okiennic z uwagi na ich ciężar i zabezpieczenia.

 

Dokonanie rezerwacji i rozpoczęcie korzystania z apartamentu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 My i nasza rodzina też kochamy to miejsce a dodatkowo tak duża działka wymaga wiele pracy z naszej strony, tak więc może się zdarzyć, że właściciele mogą być na terenie w domku oddalonym o 450 m. Szanujemy jednak prywatność i spokój naszych Gości.