Adres do korespondencji:
Doradztwo Łukasz Prądzyński
NIP:9511231662 Regon: 142874520

Dembowskiego 4/93
02-784 Warszawa
+48  506 001 205

 

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, art 38 punkt 12, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji (usługa zakwaterowania). Jednakże odstąpienie takie jest możliwe jeżeli Sprzedający zostanie poinformowany o chęci odstąpienia przez Kupującego co najmniej na 3 dni przed terminem przyjazdu.  Aby odstąpić od umowy zawartej, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@chatazalasem.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

DANE SPRZEDAJĄCEGO

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy :

-data rezerwacji oraz termin zarezerwowany noclegów

-imię i nazwisko rezerwującego

-adres rezerwującego

-numer konta na który ma zostać dokonany zwrot

-data Podpis -tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce -Rozstrzyganie sporów konsumenckich.